Duurzaamheidsplatform

EPNH werkt uitsluitend in uw belang: objectief, onafhankelijk, zonder winstoogmerk, met topdeskundigen en (financieel) sterke partners. Eerlijk en betrouwbaar.

De drie E-bedrijven – Energie Compagnie West-Friesland (ECWF), het Energie Platform regio Alkmaar (EPA) en het Energie Platform Noord-Holland Noord (EPNH) zijn opgericht door de lokale en regionale ondernemersverenigingen om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het benutten van de kansen die de energietransitie hen biedt.

Met EPNH als centraal platform werken de E-bedrijven objectief en onafhankelijk in het belang van het bedrijfsleven in Noord-Holland-Noord. Het platform komt voort uit Ondernemend Alkmaar, de Westfriese Bedrijven Groep, de Hoornse Ondernemers Compagnie en andere bedrijvenverenigingen, ondersteund door gemeenten en de provincie Noord-Holland. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor regionale klimaatdoelstellingen. EPNH voorziet, met de zusterorganisaties EPA en ECWF hierin door het aanbieden van duurzame energie in de meest brede zin des woords, waaronder grote duurzaamheidsprojecten als:

  • Hoorn80 Energiepositief;
  • Boekelermeer Energiepositief.

 

Maar EPNH en haar partners fungeren ook energieleverancier, adviseur en projectbegeleider. Kortom alles wat bijdraagt aan het verduurzamen van het bedrijfsleven.